• Du er her:
 • Forside
 • Clubbens hjemmeside

  Velkommen til vor hjemmeside

  Haderslev Dam med Gammel Haderslev Kirke

  Mødested: Sognehuset, Storegade 93, 6100 Haderslev.

  Du kan få større skrift ved at taste + og holde CTRL knappen nede samtidig. Mindre størrelse skal du bruge - knappen.

  Påskønnelsespris 2016

  Loppetanken

  Salgsvagter 2015  KLIK HER 

  Salgsagter 2016 KLIK HER

  Torsdagsvagter KLIK HER

  Indkøringsvagter 2016 KLIK HER

  Kontaktpersoner 2016 KLIK HER

  Vagtbytteskema 2016 KLIK HER

   

   

  Nyt Præsidium pr 1. juli 2015

  Præsident: Thorkil Lindved

  Vicepræsident: Erik Hansen

  Pastpræsident: Poul Erbs

  Skatmester: Jes Peter Søgaard Jørgensen

  Sekretær: Egon Jørgensen

  Efterårsfest 2015

   

  KLIK på nedenstående link for at se flere billeder fra festen.

  Fællesmøde med Nr. Rangstrup og Folkekirkens Nødhjælp

  Udflugt og præsidieoverdragelse 2015

   

  Klubbens 50 års Jubilæumsfest

   

  1. maj 2015 fyldte Haderslev Y`s Men´s Club 50 år.

  Det blev fejret med en jubilæumsfest lørdag den 9. maj. Det blev et brag af en fest!

  Klubben blev i 1965 optaget i den internationale Y`s Men`s bevægelse ved en gudstjeneste i Haderslev Domkirke og en efterfølgende fest på Årøsund Færgegaard.

  Det var også omdrejningspunktet ved denne fest, som begyndte med en gudstjeneste i Haderslev Domkirke kl 10.30, hvor domprovst Kim Eriksen var liturg og hvor Haderslev Drengekor medvirkede. Efter gudstjeneste sejlede festdeltagerne med "Helene" til Årøsund Badehotel, hvor der var spisning, taler, jazzkoncert ved Finn Burichs New Orleans Jazzquartet. Efter festen blev deltagerne kørt med bus tilbage til Haderslev.

  KLIK HER for se billeder fra Klubbens 50 års jubilæum.

   

  _________________________________________

  KLIK HER for at se en musik video fra Finn Burichs New Orleans Jazzkoncert optaget fra festen

  Klik på nedenstående for at se endnu et video klip fra Jubilæet

  https://youtu.be/T_KB75Y8hrA

  _________________________________________

  Tilfredshedsundersøgelse 2015

  KLIK HER For at se resultaterne.

  Når billederne kommer frem (há lidt tålmodighed)

  Klik på VIS > KLIK på Diasshow. Brug piletasten nedad for at komme fremad.

  (Ha lidt tålmodighed)

  Udvalg 2015 - 2016

  KLIK HER

   

   

  Clubbens "Loppetank"

  Se åbningssider og andet godt.

  Er flyttet i større lokaler med Loppe-Café

  Lopper hentes 7457 5778

  LÆS MERE

  En Tjenesteclub

                                HADERSLEV
                            Y's MEN's CLUB

           -     er en tjenesteklub, der ved aktiv
                 tjeneste vil støtte det arbejde, der gø-
                 res i og fra KFUM eller anden virk-
                 somhed af kristelig, social eller hu-
                 manitær art, fortrinsvis for ungdom-
                 men og således som klubben finder
                 det rigtigt,
          -     vil informere medlemmerne om
                 aktuelle kristelige, religiøse, sociale
                 og økonomiske spørgsmål af national
                 og international karakter,    

          -     vil opmuntre til retskaffenhed og til
                 retfærdighed i samfundsmæssige og
                 internationale forhold, idet klubben
                 dog altid afholder sig fra partipolitik
                 eller sekterisk stillingtagen,
           -     vil fremme et godt kammeratskab
                  mellem medlemmerne!

  Adressebog Online

  KLIK HER > http://www.find.ysmen.dk/

  Brugernavn= medlems nr.

  Adgangskode = medlems nr.

   

   

   

  Forårsfest 2014 Se under Billeder

   

   

   

  Ugens Klumme

  Haderslev Ysmen Club

  LÆS_MERE

  Kunne du tænke dig et medlemsskab. 

  Vort Motto

           At vedkende sig den pligt,

              der følger med enhver ret.

  Clubben har doneret

  Godt sagt!

  Ny Biskop Marianne Christiansen

  Flere bispeklummer:

  LÆS MERE 

  Haderslev Y's Mens Club starter club nr. 2

  Tørning Len Y's Men's Club er navnet på en kommende klub i Haderslev Kommune.

  Vi arbejder på, at det bliver en klub for voksne par, enlige og familier , som har lyst til at være med at være med i et fællesskab og netværk i et åbent og uhøjtideligt, men alligevel forpligtende fællesskab, og som vil være med til at gøre en forskel: For egen skyld og for andres!

  Vi arbejder på, at klubben kan blive etableret til opstart umiddelbart efter sommerferien 2012. Men der vil blive holdt et orienterende møde 21. maj i Hammelev Sognehus, som er det sted, hvor klubben kommer til at have sit faste mødested

  Læs mere: http://www.toerninglen.ysmen.dk/ 

  LÆS endnu mere om Ny Club

   

  Dyk ned i Kristendom

   

  KLIK på nedenstående for at se mere JUL I FOLKEKIRKEN

  jul.folkekirken.dk/index.php

   

  KLIK FOR AT LÆSE MERE

  kristendom.dk/leksikon

   

  Hoptrup Sogn

  Forårskoncert på Harmonien - Billeder

  Kathrin Pelgrøm
  Poul H, Jørgen Due, Leif og Kathrin

  Påskønnelsespris 2015

  LÆS MERE

   

  Haderslev Y´s Men´s Club påskønner Kathrin Pelgrøm.

   

  Repræsentanter fra Clubben overraskede forleden den unge FDF leder Kathrin fra Vilstrup FDF med årets "Påskønnelsespris.

  "Påskønnelsesprisen uddeles hvert år til en person der yder en helt ekstraordinær uegennyttig indsats indenfor humanitært, social børne- og ungdomsarbejde.

  Kathrin lever til fulde op til præmisserne.

  Haderslev Y`s Men´s Club har til opgave at være tjenesteclub for den kirkelige ungdomsarbejde, FDF og KFUM.

  Påskønnelsespris 2013

  Haderslev Y’s Men’s Club uddeler Påskønnelsespris

  Haderslev Y’s Men’s Club har i de seneste år uddelt en påskønnelsespris til en af de mange, der år ud og år ind udfører en uegennyttig indsats til gavn for vore børn og unge.

  I år har vi bestemt, at prisen skal gå til Bent Bille, Vojens. Det gør vi med den begrundelse, at Bent har gjort et stort og prisværdigt arbejde i mange, mange sammenhænge og er en stor ildsjæl. Har især gjort et stort arbejde for K F U M Spejderne i Vojens og er stadig aktiv der.

  Påskønnelsesprisen blev uddelt til Bent Bille ved en større sammenkomst for spejdere og forældre ved deres Spejderhytte den 29 maj 2013. Prisen består af et diplom, en buket blomster og et beløb på 2500 kr.

  Haderslev Y’s Men’s Club er et uhøjtideligt, men forpligtende kristent fællesskab om konkrete opgaver. Vi er en del af en international bevægelse, der som sin opgave har at være tjenesteklub for det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, primært KFUM-familien. Haderslev Y’s Men’s Club er især kendt for ”Loppetanken” på Niels Bohrs Vej.

   

  SE FLERE BILLEDER