• Du er her:
 • Forside
 • Clubbens hjemmeside

  Velkommen til vor hjemmeside

  Haderslev Dam med Gammel Haderslev Kirke

  Mødested: Sognehuset, Storegade 93, 6100 Haderslev.

  Du kan få større skrift ved at taste + og holde CTRL knappen nede samtidig. Mindre størrelse skal du bruge - knappen.

  Vort Motto

           At vedkende sig den pligt,

              der følger med enhver ret.

  Fester 2017

  SE BILLEDER

   

  Webmaster ønsker alle en glædelig Jul og et godt Nytår.

  Nyt Præsidium pr 1. juli 2017

  Præsident: Thorkild Sørensen

  Vicepræsident: Erik Berg

  Pastpræsident: Erik Hansen

  Skatmester: Niels Erik Bjerre

  Sekretær: Peter Iversen

  Loppetanken

  Salgsagter 2017-2018  KLIK HER

  Indkøringsvagter og Torsdagsvagter 2018  KLIK HER

  Kontaktpersoner 2017-2018  KLIK HER

  Vagtbytteskema 2017  KLIK HER

   

   

  Clubbens "Loppetank"

  Se åbningssider og andet godt.

  Er flyttet i større lokaler med Loppe-Café

  Lopper hentes 7457 5778

  LÆS MERE

  En Tjenesteclub

                                HADERSLEV
                            Y's MEN's CLUB

           -     er en tjenesteklub, der ved aktiv
                 tjeneste vil støtte det arbejde, der gø-
                 res i og fra KFUM eller anden virk-
                 somhed af kristelig, social eller hu-
                 manitær art, fortrinsvis for ungdom-
                 men og således som klubben finder
                 det rigtigt,
          -     vil informere medlemmerne om
                 aktuelle kristelige, religiøse, sociale
                 og økonomiske spørgsmål af national
                 og international karakter,    

          -     vil opmuntre til retskaffenhed og til
                 retfærdighed i samfundsmæssige og
                 internationale forhold, idet klubben
                 dog altid afholder sig fra partipolitik
                 eller sekterisk stillingtagen,
           -     vil fremme et godt kammeratskab
                  mellem medlemmerne!

  Adressebog Online

  KLIK HER > http://www.find.ysmen.dk/

  Brugernavn= medlems nr.

  Adgangskode = medlems nr.

   

   

   

  Ugens Klumme

  Dyk ned i Kristendom

   

  KLIK på nedenstående for at se mere JUL I FOLKEKIRKEN

  jul.folkekirken.dk/index.php

   

  KLIK FOR AT LÆSE MERE

  kristendom.dk/leksikon

   

  Haderslev Ysmen Club

  LÆS_MERE

  Kunne du tænke dig et medlemsskab. 

  Haderslev Y's Mens Club starter club nr. 2

  Tørning Len Y's Men's Club er navnet på en kommende klub i Haderslev Kommune.

  Vi arbejder på, at det bliver en klub for voksne par, enlige og familier , som har lyst til at være med at være med i et fællesskab og netværk i et åbent og uhøjtideligt, men alligevel forpligtende fællesskab, og som vil være med til at gøre en forskel: For egen skyld og for andres!

  Vi arbejder på, at klubben kan blive etableret til opstart umiddelbart efter sommerferien 2012. Men der vil blive holdt et orienterende møde 21. maj i Hammelev Sognehus, som er det sted, hvor klubben kommer til at have sit faste mødested

  Læs mere: http://www.toerninglen.ysmen.dk/ 

  LÆS endnu mere om Ny Club