• Du er her:
 • Forside
 • Clubbens hjemmeside

  Velkommen til vor hjemmeside

  Haderslev Dam med Gammel Haderslev Kirke

  Mødested: Sognehuset, Storegade 93, 6100 Haderslev.

  Du kan få større skrift ved at taste + og holde CTRL knappen nede samtidig. Mindre størrelse skal du bruge - knappen.

  Vort Motto

           At vedkende sig den pligt,

              der følger med enhver ret.

  Fester

  SE BILLEDER

   

   

  Nyt Præsidium pr 1. juli 2017

  Præsident: Thorkild Sørensen

  Vicepræsident: Erik Berg

  Pastpræsident: Erik Hansen

  Skatmester: Niels Erik Bjerre

  Sekretær: Peter Iversen

  Loppetanken

  Salgsagter 2017-2018  KLIK HER

  Indkøringsvagter og Torsdagsvagter 2018  KLIK HER

  Kontaktpersoner 2017-2018  KLIK HER

  Vagtbytteskema 2017  KLIK HER

   

   

  Clubbens "Loppetank"

  Se åbningssider og andet godt.

  Er flyttet i større lokaler med Loppe-Café

  Lopper hentes 7457 5778

  LÆS MERE

  En Tjenesteclub

                                HADERSLEV
                            Y's MEN's CLUB

           -     er en tjenesteklub, der ved aktiv
                 tjeneste vil støtte det arbejde, der gø-
                 res i og fra KFUM eller anden virk-
                 somhed af kristelig, social eller hu-
                 manitær art, fortrinsvis for ungdom-
                 men og således som klubben finder
                 det rigtigt,
          -     vil informere medlemmerne om
                 aktuelle kristelige, religiøse, sociale
                 og økonomiske spørgsmål af national
                 og international karakter,    

          -     vil opmuntre til retskaffenhed og til
                 retfærdighed i samfundsmæssige og
                 internationale forhold, idet klubben
                 dog altid afholder sig fra partipolitik
                 eller sekterisk stillingtagen,
           -     vil fremme et godt kammeratskab
                  mellem medlemmerne!

  Adressebog Online

  KLIK HER > http://www.find.ysmen.dk/

  Brugernavn= medlems nr.

  Adgangskode = medlems nr.

   

   

   

  Ugens Klumme

  Dyk ned i Kristendom

   

  KLIK på nedenstående for at se mere JUL I FOLKEKIRKEN

  jul.folkekirken.dk/index.php

   

  KLIK FOR AT LÆSE MERE

  kristendom.dk/leksikon

   

  Haderslev Ysmen Club

  LÆS_MERE

  Kunne du tænke dig et medlemsskab. 

  Haderslev Y's Mens Club starter club nr. 2

  Tørning Len Y's Men's Club er navnet på en kommende klub i Haderslev Kommune.

  Vi arbejder på, at det bliver en klub for voksne par, enlige og familier , som har lyst til at være med at være med i et fællesskab og netværk i et åbent og uhøjtideligt, men alligevel forpligtende fællesskab, og som vil være med til at gøre en forskel: For egen skyld og for andres!

  Vi arbejder på, at klubben kan blive etableret til opstart umiddelbart efter sommerferien 2012. Men der vil blive holdt et orienterende møde 21. maj i Hammelev Sognehus, som er det sted, hvor klubben kommer til at have sit faste mødested

  Læs mere: http://www.toerninglen.ysmen.dk/ 

  LÆS endnu mere om Ny Club