• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til vor hjemmeside

   

  Velkommen til vor hjemmeside

  Haderslev Dam med Gammel Haderslev Kirke

  Du kan få større skrift ved at taste + og holde CTRL knappen nede samtidig. Mindre størrelse skal du bruge - knappen.

  Nyt Præsidium pr 1. juli 2014

  Præsident: Poul Erbs

  Vicepræsident: Thorkil Lindved

  Pastpræsident: Leif Johanneson

  Skatmester: Jørgen Due Pedersen

  Sekretær: Egon Jørgensen

  Diakonidag/International Kirkedag

  Haderslev Y´s mens Club deltager med sine nærmeste

  Se plakat  KLIK HER

  Læs mere http://glha.dk/diakoniens-dag

   

   

  Udvalg 2014 - 2015

  Adressebog Online

  KLIK HER > http://www.find.ysmen.dk/

  Brugernavn= medlems nr.

  Adgangskode = medlems nr.

   

   

   

  Forårskoncert på Harmonien - Billeder

  Clubben afholdte stor Velgørenhedsfest lørdag den 29. marts kl 15.00

  KLIK for at se flere billeder

   

   

  Forårsfest 2014 Se under Billeder

  Chartring af ny club - Tørning Len club

  Ny præstefamilie i Præstegaarden

  Velkommen til Jakob Damm Knudsen ved Gammel Haderslev Kirke

  LÆS MERE

  Ugens Klumme

  Loppetanken

  Salgsvagter KLIK HER 

  Torsdagsvagter KLIK HER

  Haderslev Ysmen Club

  LÆS_MERE

  Kunne du tænke dig et medlemsskab. LÆS MERE

  Vort Motto

           At vedkende sig den pligt,

              der følger med enhver ret.

  Påskønnelsespris 2013

  Haderslev Y’s Men’s Club uddeler Påskønnelsespris

  Haderslev Y’s Men’s Club har i de seneste år uddelt en påskønnelsespris til en af de mange, der år ud og år ind udfører en uegennyttig indsats til gavn for vore børn og unge.

  I år har vi bestemt, at prisen skal gå til Bent Bille, Vojens. Det gør vi med den begrundelse, at Bent har gjort et stort og prisværdigt arbejde i mange, mange sammenhænge og er en stor ildsjæl. Har især gjort et stort arbejde for K F U M Spejderne i Vojens og er stadig aktiv der.

  Påskønnelsesprisen blev uddelt til Bent Bille ved en større sammenkomst for spejdere og forældre ved deres Spejderhytte den 29 maj 2013. Prisen består af et diplom, en buket blomster og et beløb på 2500 kr.

  Haderslev Y’s Men’s Club er et uhøjtideligt, men forpligtende kristent fællesskab om konkrete opgaver. Vi er en del af en international bevægelse, der som sin opgave har at være tjenesteklub for det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, primært KFUM-familien. Haderslev Y’s Men’s Club er især kendt for ”Loppetanken” på Niels Bohrs Vej.

   

  SE FLERE BILLEDER

   

  Clubben har doneret

  Clubbens "Loppetank"

  Se åbningssider og andet godt.

  LÆS MERE

  Hoptrup Sogn

  En Tjenesteclub

                                HADERSLEV
                            Y's MEN's CLUB

           -     er en tjenesteklub, der ved aktiv
                 tjeneste vil støtte det arbejde, der gø-
                 res i og fra KFUM eller anden virk-
                 somhed af kristelig, social eller hu-
                 manitær art, fortrinsvis for ungdom-
                 men og således som klubben finder
                 det rigtigt,
          -     vil informere medlemmerne om
                 aktuelle kristelige, religiøse, sociale
                 og økonomiske spørgsmål af national
                 og international karakter,    

          -     vil opmuntre til retskaffenhed og til
                 retfærdighed i samfundsmæssige og
                 internationale forhold, idet klubben
                 dog altid afholder sig fra partipolitik
                 eller sekterisk stillingtagen,
           -     vil fremme et godt kammeratskab
                  mellem medlemmerne!

   

  Parasollen har haft 20 års jubilæum

  Formand for Parasollen, Rasmus Hejsel

  Haderslev Y's Mens Club starter club nr. 2

  Tørning Len Y's Men's Club er navnet på en kommende klub i Haderslev Kommune.

  Vi arbejder på, at det bliver en klub for voksne par, enlige og familier , som har lyst til at være med at være med i et fællesskab og netværk i et åbent og uhøjtideligt, men alligevel forpligtende fællesskab, og som vil være med til at gøre en forskel: For egen skyld og for andres!

  Vi arbejder på, at klubben kan blive etableret til opstart umiddelbart efter sommerferien 2012. Men der vil blive holdt et orienterende møde 21. maj i Hammelev Sognehus, som er det sted, hvor klubben kommer til at have sit faste mødested

  Læs mere: http://www.toerninglen.ysmen.dk/ 

  LÆS endnu mere om Ny Club

   

  Godt sagt!

  Ny Biskop Marianne Christiansen

  LÆS MERE  og læs flere bispeklummer

  Dyk ned i Kristendom

   

  KLIK på nedenstående for at se mere JUL I FOLKEKIRKEN

  jul.folkekirken.dk/index.php

   

  KLIK FOR AT LÆSE MERE

  kristendom.dk/leksikon

   

  Gudstjenestelister

  Danske Ys Men i Den gyldne bog